Kdo jsme

W-CARP je mezinárodní studentská organizace, která inspiruje a podporuje mladé lidi v seberozvoji skrze studium a praktikování Univerzálních Principů.

CARP Topgun featured

Základní Principy CARPu:

W-CARP vychází ze základní myšlenky, že srdce každého člověka hledá krásu, pravdu a dobro. Posláním studentské organizace W-CARP je pomoci mladým lidem tuto touhu naplnit a připravit si tak dráhu pro úspěšný a naplněný život.

beauty-truth-goodness-orange

Krása
Řešení konfliktů
Vděčnost
Umění

-> Kulturní večery, Povídání o vztazích, Tréninkové programy

Pravda
Vzdělání
Hodnoty
Sdílení

-> Veřejné přednášky, Diskuze, Semináře

Dobro
Služba
Pomoc druhým
Komunita

-> Lokální projekty pomoci, Komunitní akce

 

Více o našich principech se dočtete na stránce:

Principy W-CARP

Historie:

The World Collegiate Association for Research of the Principle – Světová studentská asociace pro výzkum Principů. W-CARP byl založen pro výzkum Principů, které se zabývají smyslem života a touhou člověka po rozvoji sebe sama. Základy W-CARPu byli položeny v roce 1955 v Jižní Koreji Rev. Son Mjong Munem. V roce 1964 byl CARP založen na Japonské univerzitě Waseda. V roce 1973 byla vytvořena pobočka CARPu také ve Spojených státech, odkud se pak dál šířil do ostatních zemí ve světě. Později bylo také před název přidáno “W” protože se CARP stal světovou organizací. V dnešní době lze najít pobočky CARPu v USA, Koreji, Japonsku, Anglii, Rakousku, ale také např. v Albánii, Nepálu, či na Filipínách. V některých zemích si CARP zachovává původní název (CARP), jinde se organizace prezentuje pod názvem W-CARP. Oba tyto názvy jsou přípustné.

 

Kontakt na některé pobočky v jiných zemích můžete najít na:

Pobočky W-CARP