Kdo jsme – old

W-CARP je mezinárodní studentská organizace, která inspiruje a podporuje mladé lidi v seberozvoji skrze studium a praktikování Univerzálních Principů.

CARP Topgun featured

 

Naším cílem je pracovat na sobě samých, abychom se stali přínosem a inspirací pro své okolí a vytvářet prostředí a možnosti pro ty z vás/nás, kterým není lhostejné, v jakých podmínkách žijeme my, naši blízcí a přátelé a naše budoucí rodina.

Naše Hodnoty:

Integrita a seberozvoj
Jasná vize, hodnoty a cíle, duchovní růst, rozvoj charakteru
Proaktivita
Iniciativa, zodpovědnost a důvěryhodnost
Týmová práce
Vzájemná podpora a důvěra, respekt, motivace, inspirace
Velké sny a cíle
Stanovovat si velké sny a cíle, čelit výzvám, překonávat překážky a osobní limity

 

Historie:

The World Collegiate Association for Research of the Principle – Světová studentská asociace pro výzkum Principů. W-CARP byl založen pro výzkum Principů, které se zabývají smyslem života a touhou člověka po rozvoji sebe sama. Základy W-CARPu byli položeny v roce 1955 v Jižní Koreji Rev. Son Mjong Munem. V roce 1964 byl CARP založen na Japonské univerzitě Waseda. V roce 1973 byla vytvořena pobočka CARPu také ve Spojených státech, odkud se pak dál šířil do ostatních zemí ve světě. Později bylo také před název přidáno “W” protože se CARP stal světovou organizací. V dnešní době lze najít pobočky CARPu v USA, Koreji, Japonsku, Anglii, Rakousku, ale také např. v Albánii, Nepálu, či na Filipínách. V některých zemích si CARP zachovává původní název (CARP), jinde se organizace prezentuje pod názvem W-CARP. Oba tyto názvy jsou přípustné.

Kontakt na některé pobočky v jiných zemích můžete najít na:

Pobočky W-CARP